Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Abstrakt:
Ekosystémové služby sa stali jedným z hlavných pojmov súčasnej ekológie, koncepcie udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Dopyt po nich je v súčasnej dobe tak vysoký, že ich implementácia do územnoplánovacích procesov a nadradených strategických dokumentov sa javí ako nevyhnutný krok pre udržateľné využívanie územia. V diplomovej práci bude vybraná lokalita podrobená detailnému rozboru z hľadiska využívania takýchto služieb a ich zhodnotenie v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii ako aj navrhnuté spôsoby ako zlepšiť kvalitu ekosystémových služieb.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení