Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zelenina a jej miesto pri liečbe sekundárnej anémie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca má kompilačný charakter. Jej cieľom je poukázať na význam pravidelnej konzumácie zeleniny s vysokým obsahom železa a kyseliny listovej ako možnej prevencie získanej anémie u človeka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ZBC záhradníctvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.