Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zelenina a jej miesto pri liečbe sekundárnej anémie
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt:
Záverečná práca má kompilačný charakter. Jej cieľom je poukázať na význam pravidelnej konzumácie zeleniny s vysokým obsahom železa a kyseliny listovej ako možnej prevencie získanej anémie u človeka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.