Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvorenie systému vysledovateľnosti produktov z danielieho mäsa, ktoré by boli aplikovateľné v rôznych oblastiach hospodárstva. Navrhnutý systém by mal byť optimalizovaný pre použitie vo forenznej diagnostike.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení