Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Antioxidačná charakteristika inovovaných potravinových výrobkov pripravených z vybraných častí voľne rastúcich druhov rastlín
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt: Stanovenie antioxidačnej aktivity medov s pridaním bylín a ovocia

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia