Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Biochemická charakteristika plodov a produktov z arónie čiernej (Aronia melanocarpa L.)
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt:
Stanovenie antioxidačnej aktivity medov s pridaním bylín a ovocia

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia