Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Opatrenia proti vodnej erózii na poľnohospodárskej pôde
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Elena Aydin, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Aydin, PhD.
Abstrakt: Erózia pôdy je najvýznamnejšou formou fyzikálnej deštrukcie pôd na území SR. Na ochranu krajiny pred účinkami eróznych činiteľov sa používajú rôzne protierózne opatrenia, ktorých cieľom je znížiť intenzitu erózie na požadovanú (limitnú) hodnotu. Cieľom práce je spracovať prehľad protieróznych opatrení, ktoré sa používajú pri regulácii intenzity vodnej erózie. Čiastkovým cieľom je analýza súčasného stavu a realizácie protieróznych opatrení na záujmovom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.