Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Zmeny kvality nových typov konzumných zemiakov (Solanum tuberosum, L.) a sladkých zemiakov (Ipomoea batatas, L.) z hľadiska skladovania a potravinárskeho spracovania
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je hodnotenie parametrov kvality rôznych typov konzumných zemiakov (Solanum tuberosum, L.) a sladkých zemiakov (Ipomoea batatas, L.) dôležitých z pohľadu skladovateľnosti a potravinárskeho spracovania. Skúmané budú nové odrody konzumných zemiakov pestované na Slovensku a odrody sladkých zemiakov (Povojník batatový). Bude sa skúmať látkové zloženie hľúz vplyvom definovaných skladovacích podmienok, možnosť potravinárskeho spracovania a vývoja funkčných potravín (smažené lupienky, prídavky zemiakovej múky do rôznych pekárskych a nepekárskych výrobkov, prídavky farebných odrôd do pekárskych výrobkov). Analyzovaný bude obsah zložiek hľúz technologicky významných a vplyv skladovania na ich stabilitu (obsah farbív, obsah redukujúcich cukrov). Senzorická kvalita smažených lupienkov bude hodnotená podľa medzinárodnej hodnotiacej stupnice IBVL. Analyzované budú vznikajúce produkty pri tepelnej úprave v tukoch (obsah akrylamidov). Očakávaným prínosom bude nová súborná charakteristika odrôd Solanum tuberosum, L. a Ipomoea batatas, L. z hľadiska skladovateľnosti a využitia v potravinárstve.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín