Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Charakteristika oxidatívneho stresu v živočíšnych bunkách. Rozdielnosť účinku oxidatívneho stresu na normálne a transformované bunky v závislosti od aktivačných systémov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia