Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Charakteristika oxidatívneho stresu v živočíšnych bunkách. Rozdielnosť účinku oxidatívneho stresu na normálne a transformované bunky v závislosti od aktivačných systémov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia