Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika endokrinných disruptorov a ich biologický účinok. Prejavy pôsobenia vybraných endokrinných disruptorov na viabilitu a steroidogenézu, adrenokarcinómových buniek.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia