Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Charakteristika endokrinných disruptorov a ich biologický účinok. Prejavy pôsobenia vybraných endokrinných disruptorov na viabilitu a steroidogenézu, adrenokarcinómových buniek.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia