Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt:
Charakteristika endokrinných disruptorov a ich biologický účinok. Prejavy pôsobenia vybraných endokrinných disruptorov na viabilitu a steroidogenézu, adrenokarcinómových buniek.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení