Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Kryouchovávanie biologického materiálu živočíšnych genetických zdrojov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt: Efektívne kryouchovávanie reprodukčného biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je znížená prežívateľnosť a kvalita zmrazených/rozmrazených buniek hospodárskych zvierat. Primárnym cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality reprodukčného biologického materiálu s prioritou plemien hospodárskych zvierat, ktorých počty jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky zmrazovania a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ABT agrobiotechnológie