Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Kryouchovávanie biologického materiálu živočíšnych genetických zdrojov
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Summary: Efektívne kryouchovávanie reprodukčného biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je znížená prežívateľnosť a kvalita zmrazených/rozmrazených buniek hospodárskych zvierat. Primárnym cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality reprodukčného biologického materiálu s prioritou plemien hospodárskych zvierat, ktorých počty jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky zmrazovania a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ABT Agrobiotechnology