Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kryouchovávanie biologického materiálu živočíšnych genetických zdrojov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt: Efektívne kryouchovávanie reprodukčného biologického materiálu niektorých druhov hospodárskych zvierat zatiaľ nie je úplne zvládnuté. Výsledkom je znížená prežívateľnosť a kvalita zmrazených/rozmrazených buniek hospodárskych zvierat. Primárnym cieľom predkladaného projektu je optimalizácia niektorých metodík získavania, kryouchovávania a hodnotenia kvality reprodukčného biologického materiálu s prioritou plemien hospodárskych zvierat, ktorých počty jedincov na základe monitoringu pokladáme za ohrozený či rizikový. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky zmrazovania a tým rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ABT agrobiotechnológie