Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Drieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikácií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Prírodnými látkami, ktoré majú výrazné účinky na zdravie ľudí je bobuľové ovocie. Vplyv bobuľového ovocia bol skúmaný na rôznych animálnych modeloch. Pri prevencii metabolických ochorení (obezita, DM II. typu, lipidové poruchy) sa používajú niektoré druhy bobuľového ovocia, ktoré obsahujú rozličné fytochemikálie, ktoré sa podieľajú na inhibícii oxidatívnych reakcií v organizmoch. Účelom a praktickým využitím práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného, stanovenie vhodnej koncentrácie a doby liečby na animálnom modeli Zucker diabetic fatty (ZDF) potkany.. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie vo výžive ľudí a zvierat je potrebná identifikácia jeho benefičného efektu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ABT agrobiotechnológie