Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Drieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikácií
State of topic:
approved (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Summary: Prírodnými látkami, ktoré majú výrazné účinky na zdravie ľudí je bobuľové ovocie. Vplyv bobuľového ovocia bol skúmaný na rôznych animálnych modeloch. Pri prevencii metabolických ochorení (obezita, DM II. typu, lipidové poruchy) sa používajú niektoré druhy bobuľového ovocia, ktoré obsahujú rozličné fytochemikálie, ktoré sa podieľajú na inhibícii oxidatívnych reakcií v organizmoch. Účelom a praktickým využitím práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného, stanovenie vhodnej koncentrácie a doby liečby na animálnom modeli Zucker diabetic fatty (ZDF) potkany.. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie vo výžive ľudí a zvierat je potrebná identifikácia jeho benefičného efektu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ABT Agrobiotechnology