Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Drieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikácií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Prírodnými látkami, ktoré majú výrazné účinky na zdravie ľudí je bobuľové ovocie. Vplyv bobuľového ovocia bol skúmaný na rôznych animálnych modeloch. Pri prevencii metabolických ochorení (obezita, DM II. typu, lipidové poruchy) sa používajú niektoré druhy bobuľového ovocia, ktoré obsahujú rozličné fytochemikálie, ktoré sa podieľajú na inhibícii oxidatívnych reakcií v organizmoch. Účelom a praktickým využitím práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného, stanovenie vhodnej koncentrácie a doby liečby na animálnom modeli Zucker diabetic fatty (ZDF) potkany.. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie vo výžive ľudí a zvierat je potrebná identifikácia jeho benefičného efektu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ABT agrobiotechnológie