Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vysledovateľnosť potravín použitím „Big data“ prístupov.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt: Vysledovateľnosť potravín je jedným z dôležitých aspektov potravinárstva v Európskom priestore. Ochrana národných produktov, identifikácia možného rizika falšovania ako aj predikcia rizikových oblastí potravového reťazca sa javí ako kľúčová téma v najbližšieho obdobia. Takzvané „Big data“ je pojem, ktorý sa stal neoddeliteľný od dnešnej spoločnosti, ktorá produkuje obrovské množstvo neprehľadných dát, ktorých využitie je málo kedy efektívne. Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť model v ktorom by boli syntetizované všetky relevantné a dostupné formy základných laboratórnych dát použité ako databáza pre komplexnú identitu produktu využitím pokročilých postupov učenia strojov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín