Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude charakterizovať jednotlivé druhy jedlého hmyzu a zhodnotiť vybrané fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele párkov s prídavkom cvrčej múky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení