Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude charakterizovať jednotlivé druhy jedlého hmyzu a zhodnotiť vybrané fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele párkov s prídavkom cvrčej múky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení