Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza faktorov spôsobujúcich kančí pach bravčoviny (Denne štúdium)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Abstrakt: Cieľom doktorandskej práce je analýza variability hladín testosterónu a následných metabolitov ovplyvňujúcich kvalitu bravčového mäsa a reprodukčné parametre v populácii plemena biela ušľachtilá.V EU sa v ostatnom období intenzívne diskutuje o vplyve chirurgickej kastrácie na welfare ošípaných. V tejto súvislosti sú pripravované legislatívne zmeny, ktoré najbližších rokoch predpokladajú úplný zákaz tradičnej metódy kastrovania. Pri nekastrovaných jedincoch sa v niektorých prípadoch vo vyššej miere zvyšuje po dosiahnutí živej hmotnosti 90 kg obsah androstenonu, skatolu a indolu. Tieto látky sa akumulujú v tukovom tkanive a zapríčiňujú nežiadúci kančí pach. S ohľadom na zachovanie kvality mäsa sú vyvíjané nové metódy chirurgickej kastrácie, napríklad s lokálnou alebo celkovou anestéziou. Ďalším vyvíjaným spôsobom je neinvazívna imunologická kastrácia. Z dôvodu zvýšených nákladov a pracovného zaťaženia chovatelia v niektorých krajinách skúšajú porážanie ošípaných pri nižšej živej hmotnosti. Jednou z možností produkcie bravčoviny pri zachovaní kvality je selekcia a šľachtenie zamerané na jedince s prirodzene nižšou hladinou testosterónu, nižšou mierou akumulácie androstenonu v tukovom tkanive a vyššou mierou metabolizácie skatolu a indolu. Téma doktorandskej práca je zameraná na analýzu variability hladín testosterónu a následných metabolitov a ich vplyv na kvalitu mäsa, tuku aj reprodukčné parametre v populácii slovenského plemena biela ušľachtilá v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch. Plemeno biela ušľachtilá je na Slovensku chované ako východiskové materské plemeno pre tvorbu hybridov vo výkrme ošípaných a produkcii bravčového mäsa.V priebehu realizácie doktorandskej práce predpokladáme vyhľadanie línií a rodín s požadovanými vlastnosťami z hľadiska kvality mäsa a reprodukcie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-SZP špeciálna živočíšna produkcia-- nezadané -- -- nezadané --