Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie kvality mäsa kurčiat po aplikácii hroznových výliskov vo výžive
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Abstrakt: DDP bude riešiť vplyv doplnku hroznových výliskov v rôznom množstve vo výžive brolerových kurčiat na ich dosahovanú mäsovú úžitkovosť a kvalitu mäsa.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín