Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Identifikácia metód falšovania medu na slovenskom trhu (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Abstrakt: Vedeckým cieľom práce je stanoviť mieru falšovania medu na slovenskom trhu, identifikovať rôzne spôsoby falšovania a identifikovať perspektívne analytické metódy schopné zachytiť novodobé spôsoby falšovania. Vo väčšine prípadov je v stratégii účinného boja s falšovaním využiteľná efektívna skríningová metóda známa pod označením nukleárna magnetická rezonancia (NMR). Ak sa pomocou NMR zistí nejaká odchýlka, môžu byť dodatočne použité iné cielené testy na lepšie objasnenie pôvodu nezhôd. Táto metóda bude testovaná v prípadoch, že rôzne typy cielených testov poukážu na podozrenie z falšovania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-SZP špeciálna živočíšna produkcia-- nezadané -- -- nezadané --