Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Obsah jódu v surovom mlieku dojných zvierat na Slovensku a faktory, ktoré ho ovplyvňujú (denná forma)
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra veterinárskych disciplín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Abstrakt: Ako je všeobecne známe, jód je základným prvkom štítnej žľazy na produkciu hormónov štítnej žľazy. V mnohých krajinách sa zistil zdravotný problém, ak vo výžive človeka bolo málo jódu, ktorý môže spôsobiť nedostatok hormónov štítnej žľazy so sypmtónmi deficiencie. Cieľom práce bude zistenie aktuálneho stavu obsahu jódu v surovom mlieku rôznych druhov dojných zvierat a faktory ovplyvňujúce jeho obsah v mlieku za praktických podmienok, ako sú systémy chovu, sezóna, kŕmenie, dojenie, plemena a pod. Ďalším cieľom je štandardizácia nutričného príjmu jódu v kŕmenej dávke z hľadiska obsahu jódu v mlieku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VYZ výživa