Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Abstrakt: Rastliny rastúce voľne v prírode ľudia po mnoho tisícročí využívali ako potravu, na liečenie, ale aj na ďalšie spracovanie. Nakoľko poľnohospodárstvo zaberá čoraz viac pôdy, zostáva čoraz menej priestoru pre divorastúce rastliny, preto sa viaceré z nich stávajú vzácnymi. Každé prostredie má charakteristické druhové zastúpenie divorastúcich rastlín. Cieľom bakalárskej práce bude získanie a spracovanie najnovších údajov z odbornej a vedeckej domácej i zahraničnej literatúry o charakteristike a obsahových látkach vrátane sekundárnych metabolitov nachádzajúcich sa v divorastúcich rastlinách.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení