Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Účinok bielkovinového večerného chleba na biochemické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: Popri skutočnosti, že chlieb je základom výživovej pyramídy, oceňuje dnešná veda aj iné klady – ide o významný zdroj bielkovín, vitamínov skupiny B, železa, vápnika a samozrejme vlákniny, ktorej je v našej strave stále nedostatok. Vláknina pôsobí aktívne proti civilizačným chorobám, znižuje hladinu cholesterolu, je prevenciou cukrovky a má prebiotický účinok v hrubom čreve (prevencia rakoviny). Vyšší podiel raže v chlebe zase blahodarne pôsobí na peristaltiku čriev, proti zápche a nádorom. Raž má tiež vysokú nutričnú hodnotu a pestrú škálu minerálnych látok. Chleby z celozrnnej múky priaznivo pôsobia na glykemický index (vyrovnanejšia hladina cukru v krvi) a sú bohaté na vitamíny, minerálne látky a esenciálne mastné kyseliny. Pri výbere chleba by mali preto spotrebitelia mať na zreteli aký druh a zloženie je najvhodnejšie pre ich zdravotné potreby.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia