Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Účinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: Zdravá, plnohodnotná výživa, ovplyvňuje fyziologické procesy v ľudskom organizme, podporuje imunitu človeka, jeho fyzický a psychický stav, zvyšuje telesný výkon a zabraňuje vzniku chorobných procesov v dôsledku pôsobenia širokého spektra nežiaducich faktorov. Dietetické odporúčania zahŕňajú konzumáciu pestrej stravy, vykonávanie pravidelnej fyzickej aktivity, udržiavanie si zdravej hmotnosti, obmedziť spotrebu nasýtených tukov, cukru, soli a alkoholu, kladú dôraz na obilniny, ovocie a zeleninu. Každodenná strava musí obsahovať hlavné potravinové skupiny, ktoré sú graficky vyjadrené v potravinovej pyramíde. V práci sledujeme vplyv konzumácie chleba na hematologické parametre človeka, ktorý sa v potravinovej pyramíde nachádza na prvom poschodí a v našej kultúre sa historicky považuje za základ stravy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia