Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Účinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: Zdravá, plnohodnotná výživa, ovplyvňuje fyziologické procesy v ľudskom organizme, podporuje imunitu človeka, jeho fyzický a psychický stav, zvyšuje telesný výkon a zabraňuje vzniku chorobných procesov v dôsledku pôsobenia širokého spektra nežiaducich faktorov. Dietetické odporúčania zahŕňajú konzumáciu pestrej stravy, vykonávanie pravidelnej fyzickej aktivity, udržiavanie si zdravej hmotnosti, obmedziť spotrebu nasýtených tukov, cukru, soli a alkoholu, kladú dôraz na obilniny, ovocie a zeleninu. Každodenná strava musí obsahovať hlavné potravinové skupiny, ktoré sú graficky vyjadrené v potravinovej pyramíde. V práci sledujeme vplyv konzumácie chleba na hematologické parametre človeka, ktorý sa v potravinovej pyramíde nachádza na prvom poschodí a v našej kultúre sa historicky považuje za základ stravy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia