Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Abstrakt:
Včelí chlieb (perga) a peľ obsahujú živiny, ktoré sú dobre absorbovateľné u ľudí. To znamená, umožňujú doplniť nedostatky vo výžive, ako aj zlepšiť prispôsobenie sa organizmu nepriaznivým environmentálnym podmienkam, zlepšiť fyzický a duševný stav organizmu. Môžeme teda konštatovať, že tieto včelie produkty sa vyznačujú mnohými blahodarnými biologickými vlastnosťami, ktoré sa dajú úspešne použiť v potravinárskej technológii. Množstvo a rozmanitosť mikroživín by mohli mať obrovské výhody, ak sa použijú v prospech zdravia a po úplnom posúdení rizika. Hodnotenie rizika niektorých druhov kvetov obsahujúcich toxické zlúčeniny však neboli plne preskúmané. Vyzdvihnutie ich liečivých vlastností, keďže sú už konzumované celé stáročia a posúdenie rizík je cieľom bakalárskej práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.