Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Summary:
Včelí chlieb (perga) a peľ obsahujú živiny, ktoré sú dobre absorbovateľné u ľudí. To znamená, umožňujú doplniť nedostatky vo výžive, ako aj zlepšiť prispôsobenie sa organizmu nepriaznivým environmentálnym podmienkam, zlepšiť fyzický a duševný stav organizmu. Môžeme teda konštatovať, že tieto včelie produkty sa vyznačujú mnohými blahodarnými biologickými vlastnosťami, ktoré sa dajú úspešne použiť v potravinárskej technológii. Množstvo a rozmanitosť mikroživín by mohli mať obrovské výhody, ak sa použijú v prospech zdravia a po úplnom posúdení rizika. Hodnotenie rizika niektorých druhov kvetov obsahujúcich toxické zlúčeniny však neboli plne preskúmané. Vyzdvihnutie ich liečivých vlastností, keďže sú už konzumované celé stáročia a posúdenie rizík je cieľom bakalárskej práce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BKB Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.