Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Abstrakt: Včelí chlieb (perga) a peľ obsahujú živiny, ktoré sú dobre absorbovateľné u ľudí. To znamená, umožňujú doplniť nedostatky vo výžive, ako aj zlepšiť prispôsobenie sa organizmu nepriaznivým environmentálnym podmienkam, zlepšiť fyzický a duševný stav organizmu. Môžeme teda konštatovať, že tieto včelie produkty sa vyznačujú mnohými blahodarnými biologickými vlastnosťami, ktoré sa dajú úspešne použiť v potravinárskej technológii. Množstvo a rozmanitosť mikroživín by mohli mať obrovské výhody, ak sa použijú v prospech zdravia a po úplnom posúdení rizika. Hodnotenie rizika niektorých druhov kvetov obsahujúcich toxické zlúčeniny však neboli plne preskúmané. Vyzdvihnutie ich liečivých vlastností, keďže sú už konzumované celé stáročia a posúdenie rizík je cieľom bakalárskej práce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.