Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Abstrakt: ...

K tématu nejsou zadaná žádná omezení