Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Abstrakt: ...

K tématu nejsou zadaná žádná omezení