Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Abstrakt: ...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia