Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
Abstrakt:
...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia