Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Technologické možnosti výroby a prezervácie bioaktívne hodnotných štiav a extraktov záhradníckych plodín využiteľných v potravinárskom a farmaceutickom priemysle
Stav témy:
schválené (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Abstrakt:
Záujem vedy o výžive sa v posledných rokoch orientuje predovšetkým na látky s priaznivými účinkami, zabezpečujúcimi udržanie zdravia. Sú to rôzne prirodzené zložky rastlinných produktov, napríklad antioxidanty (predovšetkým karotenoidy, vitamín C, polyfenoly a iné). Hlavným zdrojom prevažnej väčšiny bioaktívnych látok sú najmä prírodné rastlinné produkty (zelenina a ovocie). Bioaktívne látky v potravinárskych výrobkoch pochádzajú zo samotných surovín, môžu sa však do nich aj pridávať. Niektoré bioaktívne látky možno navyše prijímať vo forme výživových doplnkov - extraktov. Na základe nových poznatkov sa dnes dajú pripraviť potraviny, ktoré znižujú riziko celého radu chronických a infekčných ochorení. Takéto potraviny sa označujú ako funkčné potraviny. Sú to vlastne tradičné potraviny modifikované tak, že majú určité priaznivé zdravotné účinky, ktoré nemodifikovaným výrobkom chýbajú. Ide napríklad o nápoje s netradičnými druhmi ovocia napríklad rakytníkom, aróniou, červenými muštovými odrodami hrozna, ktoré sú dobrým zdrojom antokyanínov, polyfenolov, flavonoidov a iných hodnotných látok. Navyše, mnohé z nich vykazujú cytoprotektívne účinky, ktoré nie sú ešte celkom zhodnotené z tohto hľadiska v podmienkach in-vitro a neskôr aj in-vivo. Momentálne absentuje štúdia komplexného zhodnotenia záhradníckych plodín z hľadiska možnosti výroby a prezervácie štiav a z nich vyrobených extraktov, ako aj hodnotenia nutričných a obsahových látok so zameraním sa na bioaktívne látky. Rovnako nie sú celkom preskúmané technologické možnosti šetrnej výroby a prezervácie štiav a z nich vyrobených extraktov. Chýbajú aj štúdie technologického postupu extrakcie v rôznych prostrediach (voda, rôzne koncentrácie etanolu) a následných štúdií in-vitro a in-vivo z hľadiska cytoprotektívnych účinkov na rôzne, najmä poškodené bunkové štruktúry, vrátane nádorových buniek. Absentuje aj komplexná štúdia vplyvu aplikácie extraktov v prostredí in-vivo na rôzne malfunkcie hospodárskych zvierat, ale aj na zlepšenie ich hospodárskych vlastností (mäso, mlieko, schopnosť rozmnožovania) a v neposlednom rade aj na zhodnotenie aspektov extraktov na človeka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZHD záhradníctvo