Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Manažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických technologických postupov spracovania hrozna
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Abstrakt: Inovatívne technológie posunuli slovenské víno na najvyššie priečky konkurencieschopnosti, a to v celosvetovom meradle. Výrobcovia zvládli procesy mletia a odstopkovania hrozna, odkaľovanie muštu, reguláciu teplôt pri alkoholovej fermentácii i udržiavanie reduktívneho prostredia pri skladovaní vína. Mladé biele vína z terroir Slovensko sú vďaka týmto postupom a primeranému obsahu kyselín svieže a majú výrazné, príjemné arómy. Často sa na trhu stretávame s vínami, ktoré už po niekoľkých mesiacoch od ich naplnenia do fliaš tieto atribúty strácajú. Vína nezrejú, ale starnú. Prebiehajú v nich oxidačné procesy, ktoré ešte nie sú jednoznačne vedecky objasnené a prevencia nie je technologicky zvládnutá. Na starnutie bieleho vína má vplyv hlavne obsah fenolických látok a kyslíka. Cieľom dizertačnej práce je exaktne sledovať rôzne postupy spracovania hrozna a ich vplyv na obsah kyslíka i fenolických látok v súvislosti s potenciálom zrenia vína, pri súčasnom zachovaní jeho bezchybných senzorických a fyzikálno – chemických parametrov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZHD záhradníctvo