Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Enzýmy v mede - optimalizácia metódy a testovanie zmien distatickej aktivity z hľadiska botanického a geografického pôvodu medu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
V tejto práci optimalizujeme metódu na zisťovanie diastázy (alfa amylázy) potom metódu otestujeme v medoch z rôznych krajín. Tiež budeme medy testovať z hľadiska ďalších parametrov (obsah vody, obsah voľných kyselín, elektrická vodivosť, možno hydroxymetylfurfural) a počtu niektorých skupín mikroorganizmov (ak sa podarí, tak by sme niektoré aj identifikovali v spolupráci s genetikou).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.