Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Enzýmy v mede - optimalizácia metódy a testovanie zmien distatickej aktivity z hľadiska botanického a geografického pôvodu medu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.
Abstrakt: V tejto práci optimalizujeme metódu na zisťovanie diastázy (alfa amylázy) potom metódu otestujeme v medoch z rôznych krajín. Tiež budeme medy testovať z hľadiska ďalších parametrov (obsah vody, obsah voľných kyselín, elektrická vodivosť, možno hydroxymetylfurfural) a počtu niektorých skupín mikroorganizmov (ak sa podarí, tak by sme niektoré aj identifikovali v spolupráci s genetikou).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ABI aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.