Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v Leviciach
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt:
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku SHR Ing. Igor Štarke so sídlom v Leviciach

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia