Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv času prežúvania na zdravotný stav, produkciu a zloženie mlieka dojníc
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Abstrakt: V intenzívnych systémoch produkcie mlieka sú dôležité poznatky o možnostiach využitia fyziologických parametrov, napríklad času prežúvania vo vzťahu k zdravotnému stavu, produkcii a zloženiu mlieka. Prežúvanie je cyklický proces, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní vysokého príjmu krmiva a účinnosti tráviacej sústavy dojníc. Prežúvanie pomáha udržať optimálnu hodnotu pH v bachore, čím sa znižuje riziko prejavu bachorovej acidózy a tiež sa fyzikálne odbúravajú bunkové steny rastlín, čím sa uľahčuje mikrobiálna kolonizácia krmiva v bachore a jeho stráviteľnosť. Čas prežúvania u mliečneho dobytka je ovplyvnený chemickými a fyzikálnymi charakteristikami kŕmnej dávky, ale aj inými faktormi ako sú napríklad čas kŕmenia, zdravotný stav jedinca ako aj charakteristika samotného zvieraťa. Dôležitosť prežúvania sa odzrkadľuje v redukcii veľkosti častíc krmiva, podporovaní mikrobiálneho trávenia a tvorby slín. Automatické sledovanie dĺžky času prežúvania je užitočný nástroj na riadenie stáda a zisťovanie zdravotného stavu zvierat. Sledovaním dĺžky času prežúvania je možné včas identifikovať zvieratá, ktoré sa nachádzajú v riziku vzniku produkčných chorôb ako sú ketóza a bachorová acidóza. Týmto sa celkovo zlepšuje úžitkovosť, znižujú sa straty vyvolané chorobami a náklady na liečbu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VYZ výživa