Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Povrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdami
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Peter Šurda, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Peter Šurda, PhD.
Abstrakt: Vodoodpudivosť pôdy (VP) vzniká pôsobením organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VP narastá v suchých a teplých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov. VP môže byť vyvolaná aj požiarmi v krajine. Cieľom dizertačnej práce bude analýza tvorby povrchového odtoku, intenzity infiltrácie, dynamiky pôdnej vlhkosti a erodovateľnosti pôdy na svahoch s vodoodpudivou pôdou, charakterizovanou stupňom (RI) a stálosťou (WRCT, WDPT) VP.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-KId krajinné inžinierstvo