Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Povrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdami
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šurda, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Šurda, PhD.
Summary: Vodoodpudivosť pôdy (VP) vzniká pôsobením organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VP narastá v suchých a teplých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov. VP môže byť vyvolaná aj požiarmi v krajine. Cieľom dizertačnej práce bude analýza tvorby povrchového odtoku, intenzity infiltrácie, dynamiky pôdnej vlhkosti a erodovateľnosti pôdy na svahoch s vodoodpudivou pôdou, charakterizovanou stupňom (RI) a stálosťou (WRCT, WDPT) VP.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering