Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Krupina
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vyhodnotiť základné morfometrické parametre parožia jeleňa lesného v okrese Krupina.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia