Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Krupina
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je vyhodnotiť základné morfometrické parametre parožia jeleňa lesného v okrese Krupina.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia