Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Zlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Téma je zameraná na návrh špeciálnych kolies na zlepšenie záberových vlastností hnacích kolies vozidiel alebo traktorov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia