Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Zlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadení
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na návrh špeciálnych kolies na zlepšenie záberových vlastností hnacích kolies vozidiel alebo traktorov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia