Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Zlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadení
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Abstrakt:
Téma je zameraná na návrh špeciálnych kolies na zlepšenie záberových vlastností hnacích kolies vozidiel alebo traktorov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia