Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebenia
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať principiálnym a konštrukčným návrhom laboratórneho zariadenia na zisťovanie odolnosti materiálov proti abrazívnemu opotrebeniu pri dynamickom pôsobení abrazíva. Výstupom práce bude funkčné zariadenie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.