Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológie spracovania polymérnych materiálov
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zosumarizovať existujúce technológie spracovania polymérnych materiálov a ich vplyv na štruktúru a vlastnosti výrobkov. Získané poznatky bude študent aplikovať na konkrétne technológie spracovania vybraných druhov polymérnych materiálov vo výrobe. Výstupom práce bude porovnanie viacerých technológií spracovania vybraných druhov polymérnych materiálov pomocou vybraných kvalitatívnych parametrov a odporúčania pre prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel
B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.