Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cieľompredkladanej bakalárskej práce je vyhodnotiť základné morfometrické arametre a parametre trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prešov a Sabibnov vo vzťahu k veku jeleňov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení