Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Cieľompredkladanej bakalárskej práce je vyhodnotiť základné morfometrické arametre a parametre trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prešov a Sabibnov vo vzťahu k veku jeleňov.

There are no limitations of the topic