Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
State of topic:
approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľompredkladanej bakalárskej práce je vyhodnotiť základné morfometrické arametre a parametre trofejovej kvality jelenej zveri v okrese Prešov a Sabibnov vo vzťahu k veku jeleňov.

There are no limitations of the topic