Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľompredkladanej bakalárskejpráce je vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického a chemiského prostriedku na individuálnu ochranu drevín proti odhryzu jeleňou zverou v prirodzenom bnovnom prvku. Analýza sa realizovala na jednej z najvýznamnejších hospodárskych drevín, buku lesnom. Experimentálna báza bola situovaná v okrese Prievidza, v silne zazverenej lokalite.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení