Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary:
Cieľompredkladanej bakalárskejpráce je vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického a chemiského prostriedku na individuálnu ochranu drevín proti odhryzu jeleňou zverou v prirodzenom bnovnom prvku. Analýza sa realizovala na jednej z najvýznamnejších hospodárskych drevín, buku lesnom. Experimentálna báza bola situovaná v okrese Prievidza, v silne zazverenej lokalite.

There are no limitations of the topic