Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie účinnosti vybraných typov individuálnej ochrany drevín proti poškodzovaniu zverou
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: Cieľompredkladanej bakalárskejpráce je vyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického a chemiského prostriedku na individuálnu ochranu drevín proti odhryzu jeleňou zverou v prirodzenom bnovnom prvku. Analýza sa realizovala na jednej z najvýznamnejších hospodárskych drevín, buku lesnom. Experimentálna báza bola situovaná v okrese Prievidza, v silne zazverenej lokalite.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia