Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom práce bude spracovať najnovšie vedecké a odborné poznatky o možnostiach využitia prípravkov inhibujúcich rast mikroskopických húb v potravinárstve.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.